06 -30 04 22 64 mpm@geenlabels.nl

Praktische zaken

Als je het hebt over het coachen, wil je natuurlijk weten hoe dat in elkaar steekt

Niemand ziet dat je je best doet

Hoe wordt er gecoacht?

Coachen doe ik volgens het principe van Oplossingsgericht Werken. Hierbij kijk ik naar de successen die je al hebt bereikt. Waar ben je goed in? Waar word je blij van? Wat helpt je? Wat heeft al geholpen? Oplossingsgericht werken is een bewezen positieve en sterke manier om veranderingen bij mensen en organisaties voor elkaar te krijgen.

Hierbij pas ik verschillende methodes toe zoals bijvoorbeeld NLP, ACT, TA en Ret. Het is namelijk een illusie dat je door veel te weten over “het probleem”, “de oorzaak” en “de schuldige” je dichter bij de oplossing komt. Ik kijk naar de oplossing.

Alles doe je stap voor stap. Kleine stappen zijn gemakkelijker te zetten en brengen een positieve beweging op gang. Het gaat om de ‘beweging’ de goede kant op.

Windwijzer Allegorie jongerencoaching

De uitgangspunten van oplossingsgericht werken

01

Doe meer van wat goed werkt en stop met dat wat niet werkt. Als iets heel goed werkt deel dit dan met anderen. Je zal merken dat dit extra energie geeft.

02

Als iets niet goed gaat kijk dan naar waar de uitzonderingen zijn: Wanneer gaat het iets beter of zelfs goed? Wat is er in die situatie dan anders? Wat doe jij anders?

03

Mensen kunnen het zelf. Wij beschikken over kwaliteiten en bronnen om stappen te zetten in onze ontwikkeling. Kijk maar naar wat je in het verleden succesvol hebt gedaan!

04

Leg je focus op de toekomst. Als je blijft praten over de ‘slechte’ dingen uit het verleden dan verander je dat verleden (en dus ook de toekomst) niet. Kijk naar voren. Hoe ziet het er dan uit?

Stappen Allegorie jongerencoaching

Je hebt nergens zin meer in

Hoe gaat zo’n coachingstraject?

In het coachingstraject hebben we 1-op-1 gesprekken die vertrouwelijk zijn. We starten altijd met een kennismakingsgesprek en niet met een intakeformulier. Op die manier kunnen we kennismaken en kan ik een beeld krijgen van wat jij nodig hebt. Als we een klik hebben en je wilt door mij gecoacht worden, kunnen we een vervolggesprek plannen. Wanneer blijkt dat je ergens anders beter geholpen kan worden, zal ik je dat ook zeggen. Even goede vrienden! Dan kan ik je doorverwijzen naar een collega coach die jou misschien verder kan helpen.

Vertrouwelijk

Volgens de wet WGBO blijft alles wat wij bespreken tussen ons. Ik mag dus niets delen met anderen (zoals ouders, school, partners, werkgevers etc) zonder jouw toestemming.

Vervolgens

Hoe vaak en wanneer we gesprekken hebben, hangt van jou af. Daar maken we samen vooraf afspraken over, meestal zijn zo’n 5 gesprekkengenoeg. Je ben dus niet maanden bezig met een coachingstraject en je ziet al snel resultaat.

Nog geen 18?

Vanaf je 16e mag je zelfstandig beslissen of je gecoacht wil worden. Je hebt dan geen toestemming nodig van je ouders of voogd(en).

Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan moeten je beide ouders/voogd samen met jou toestemming geven voor we een coachingstraject kunnen starten. Bij aanmelding moeten zij een toestemmingsverklaring invullen. Dit betekent niet dat zij mogen weten wat wij bespreken en ze kunnen geen coachingstraject starten voor jou als jij geen toestemming hebt gegeven!

Trap Allegorie Jongerencoaching

Je kan met niemand ècht praten

Hoe dan professioneel?

Mijn professionaliteit blijkt uit de gevolgde en afgeronde opleidingen en cursussen. Hierdoor kan ik vakkundig coachen. Natuurlijk wordt dit niet alleen hierdoor bepaald. Ik ben ook aangesloten bij de grootste belangenorganisatie voor coaches (NOBCO). Deze organisatie heeft niet alleen toelatingseisen, het zorgt ook dat ik mij aan de kwaliteitseisen en regels in de branch moet houden. Professionaliteit kan je altijd aantonen.

Mocht je toch een klacht hebben dan kan je gebruikmaken van de klachtenregeling van de NOBCO. Hierdoor ben je gegarandeerd van een onafhankelijke afhandeling van je klacht.

Praten 1 Allegorie jongerencoaching

Opleidingen

» Brede Coachopleiding (post-HBO, NFG geaccrediteerd en erkend)

» Specialisatie jongerencoaching na de Brede Coachopleiding (post-HBO, NFG geaccrediteerd en erkend)

» Psychosociale Basiskennis (post-HBO, CPION erkend)

Cursussen

» Transactionele Analyse 1-0-1

» Trauma, herkennen en erkennen

» Coaching bij hoogsensitiviteit

» Counseling bij depressie en rouw

» Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode

Lampje Allegorie jongerencoaching

"Your time is limited, don't waste it living someone else's life"

- Steve Jobs –