06 -30 04 22 64 mpm@geenlabels.nl

Praktische zaken

Als je het hebt over het coachen, wil je natuurlijk weten hoe dat in elkaar steekt

Niemand ziet dat je je best doet

Hoe wordt er gecoacht?

Coachen doe ik volgens het principe van Oplossingsgericht Werken. Hierbij kijk ik naar de successen die je al hebt bereikt. Waar ben je goed in? Waar word je blij van? Wat helpt je? Wat heeft al geholpen? Oplossingsgericht werken is een bewezen positieve en sterke manier om veranderingen bij mensen en organisaties voor elkaar te krijgen.

Nog niet zo heel lang geleden men hield vooral bezig met mogelijke oorzaken en het “repareren” van schade. In de opvoeding lag de nadruk vooral op het afleren van ongewenst gedrag; straffen dus. Oplossingen werden meestal gezocht in het af te leren van het negatieve gedrag. Dat doe ik dus niet. Bij oplossingsgericht werken pas ik verschillende methodes toe zoals bijvoorbeeld NLP, ACT, TA en Ret. Ik kijk met jou naar de oplossing. Alles doe je stap voor stap. Kleine stappen zijn gemakkelijker te zetten en geven een positieve beweging op gang. Het gaat om de “beweging” de goede kant op.

Voor het coachen op stress en burn-outvolg ik de CSR®-methode. Hierbij kijken we niet alleen naar wat stress met je hoofd doet, ook werken we aan de fysieke effecten van stress.

Windwijzer Allegorie jongerencoaching

De uitgangspunten van oplossingsgericht werken

01

Doe meer van wat goed werkt en stop met dat wat niet werkt. Als iets heel goed werkt deel dit dan met anderen. Je zal merken dat dit extra energie geeft.

02

Als iets niet goed gaat kijk dan naar waar de uitzonderingen zijn: Wanneer gaat het iets beter of zelfs goed? Wat is er in die situatie dan anders? Wat doe jij anders?

03

Mensen kunnen het zelf. Wij beschikken over kwaliteiten en bronnen om stappen te zetten in onze ontwikkeling. Kijk maar naar wat je in het verleden succesvol hebt gedaan!

04

Leg je focus op de toekomst. Als je blijft praten over de ‘slechte’ dingen uit het verleden dan verander je dat verleden (en dus ook de toekomst) niet. Kijk naar voren. Hoe ziet het er dan uit?

Stappen Allegorie jongerencoaching

Je hebt nergens zin meer in

Hoe gaat zo’n coachingstraject?

In het coachingstraject hebben we 1-op-1 gesprekken die vertrouwelijk zijn. We starten altijd met een kennismakingsgesprek en niet met een intakeformulier. Op die manier kunnen we kennismaken en kan ik een beeld krijgen van wat jij nodig hebt. Als we een klik hebbenen je wilt door mij gecoacht worden, kunnen we een vervolggesprek plannen. Wanneer blijkt dat je ergens anders beter geholpen kan worden, zal ik je dat ook zeggen. Even goede vrienden! Dan kan ik je doorverwijzen naar een collega coach die jou misschien verder kan helpen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je andere professionele hulp nodig hebt. Ik kan je dan doorverwijzen.

Een coachingstraject duurt ongeveer 5 à 6 sessies per hulpvraag. Tijdens deze sessies praten we vooral waarbij ik jou stimuleer anders te denken, kijken en voelen. Je kan huiswerkopdrachten meekrijgen en oefenen in je dagelijks leven. Samen vinden we jouw oplossing voor jouw vraag. Ik zal jou nooit zeggen wat je moet doen. Dat bepaal jij helemaal zelf.

Vertrouwelijk

Volgens de wet WGBO blijft alles wat wij bespreken tussen ons. Ik mag dus niets delen met anderen (zoals ouders, school, partners, werkgevers etc) zonder jouw toestemming.

Vervolgens

Hoe vaak en wanneer we gesprekken hebben, hangt van jou af. Daar maken we samen vooraf afspraken over, meestal zijn zo’n 5 gesprekkengenoeg. Je ben dus niet maanden bezig met een coachingstraject en je ziet al snel resultaat.

Nog geen 18?

Vanaf je 16e mag je zelfstandig beslissen of je gecoacht wil worden. Je hebt dan geen toestemming nodig van je ouders of voogd(en).

Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan moeten je beide ouders/voogd samen met jou toestemming geven voor we een coachingstraject kunnen starten. Bij aanmelding moeten zij een toestemmingsverklaring invullen. Dit betekent niet dat zij mogen weten wat wij bespreken en ze kunnen geen coachingstraject starten voor jou als jij geen toestemming hebt gegeven!

Trap Allegorie Jongerencoaching

Je kan met niemand ècht praten

Hoe dan professioneel?

Mijn professionaliteit blijkt uit de gevolgde en afgeronde opleidingen en cursussen. Hierdoor kan ik vakkundig coachen. Natuurlijk wordt dit niet alleen hierdoor bepaald. Ik ben ook aangesloten bij de grootste belangenorganisatie voor coaches NOBCO en de CAT complementair. Deze organisaties hebben niet alleen toelatingseisen, ze zorgen ook dat ik mij aan de kwaliteitseisen en regels in de branch moet houden. Professionaliteit kan je altijd aantonen.

Daarnaast ben ik level 3 therapeut en aangesloten bij CAT: Complementair Aanvullende Therapeuten, een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire PLATO-therapeuten. Als je meer wilt weten over het competentieprofiel van een CAT level 3 therapeut, klik dan hier.

GAT geschillenIk val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling kijk hier.

Praten 1 Allegorie jongerencoaching

Ik kom maar niet tot rust

Opleidingen en cursussen

Opleidingen

» Brede Coachopleiding (post-HBO, NFG geaccrediteerd en erkend)

» Specialisatie jongerencoaching na de Brede Coachopleiding (post-HBO, NFG geaccrediteerd en erkend)

» Psychosociale Basiskennis (post-HBO, CPION erkend)

Cursussen

» Transactionele Analyse 1-0-1

» Trauma, herkennen en erkennen

» Coaching bij hoogsensitiviteit

» Counseling bij depressie en rouw

» Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode

Lampje Allegorie jongerencoaching

"Your time is limited, don't waste it living someone else's life"

- Steve Jobs –